Segloravägen 26, 504 64 Borås
+46 33 22 21 80

  

Swedish version follows


På Kerry arbetar vi med en personlig och kundnära spedition och tredjepartslogistik. Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar där vi är med och bevakar från det att era varor börjar bli klara hos leverantör till dess att de levereras till kund.

Vi erbjuder transporttjänster inom sjö, flyg, väg, tåg och intermodala lösningar.  Vi har en egen tullterminal och vårt utvecklingsarbete inom tull går i riktning mot steg två i AEO, certifiering av säkerhet och skydd. Vår lagerverksamhet tillhandahåller lagring av pall, styck, plock och pack samt lösningar för e-handel och distribution.

I dagens samhälle är det viktigt att företag tar ansvar för sin verksamhet

Att ta ansvar för verksamheten är viktigt för oss. Det handlar ju om framtiden för oss själva, för företaget och för vårt samhälle. 

Vi arbetar aktivt med att vara en bra arbetsgivare och följer därför arbetsrättslagar och regelverk som finns i Sverige. Arbetsplatsen ska vara sund och säker. Som arbetsgivare är det vår uppgift är att garantera personalen en bra arbetsmiljö, fri från såväl fysiska som psykosociala hinder. Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor, rekryterar personal baserad på kompetens och oberoende av ålder, kön, eller etnisk härkomst.

Vår verksamhet baseras på goda relationer med alla intressenter. Därför tycker vi att det är extra viktigt att hålla de överenskommelser som är gjorda i avtal samt se till att alla anställda känner till de lagar och regler som styr vår verksamhet.

Vi vill skapa en positiv, trivsam och utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare

Det är av stor betydelse för Kerry att behålla vårt vinnande team av medarbetare för att möta utmaningarna i vår bransch. Logistik är en verksamhet som bygger på människor, därför ser vi våra medarbetare som Kerrys viktigaste tillgång. Vi vill skapa verkligt värde för de anställda genom personlig och yrkesmässig utveckling, de ska verka i en trevlig arbetsmiljö samt ges möjlighet till en sund balans mellan arbete och privatliv. Våra ledare arbetar aktivt för att medarbetarna ska känna delaktighet och engagemang samt uppmuntrar till dialog och öppen kommunikation.

Vi vill att våra samarbetspartners delar våra värderingar.

För oss är det viktigt med ett bra samarbete mellan oss och våra kunder med fokus på gemensamma intressen och mål. Att vi tillsammans utvecklar vårt samarbete och finner de bästa lösningarna för Er. Vi tror på långsiktighet och en hållbar affärsrelation.  

Vi vill dela med oss till vårt samhälle.

För att bidra till samhällets utveckling skänker vi pengar till olika organisationer varje år, både lokalt och nationellt. På så sätt vill vi stödja både friska och sjuka barn i samhället och vi vill också motverka användandet av droger.

Att ungdomar kommer ut i arbetslivet är viktigt för oss. Vi drar vårt strå till stacken genom samarbete med skolor samt genom att upplåta företagsplatser och handledning åt studerande. 

Contact

Visiting address
Kerry Logistics (Sweden) AB
Segloravägen 26
504 64  BORÅS
SWEDEN

Box 210
501 13 BORÅS

Tel: +4633-22 21 80